Apartman Yönetimi

Apartman Yönetimi

  • İşletme projesinin hazırlanması kat maliklerine sunulması
  • İş planının yapılması
  • İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsilâtı
  • Personelin tüm yasal işlemlerinin yapılması ve ücretlerinin ödenmesi
  • Gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
  • Her ay borç – alacak çizelgelerinin kat maliklerine duyurulması
  • Kat malikleri ve denetim kuruluna belirlenen dönemlerde faaliyet raporunun sunulması
  • Yıllık faaliyet raporunun yıl sonunda genel kurula sunulması ve ibra’sı .