Güvenlik Yönetimi

Güvenlik Yönetimi

Apartman ve Sitelerde Güvenlik 5188 sayılı yasa gereğince sağlanır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’ NIN 08.11.2005 tarih ve 2005/117 sayılı genelgesinde “Site ve Apartmanlar”ın özel güvenlik izni almaları gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle Site/ Apartman genel kurulunun veya yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek özel güvenlik izni alınır veya bu konuda çalışan özel güvenlik firması görevlendirilir.

Güvenlik Hizmeti, gözetleme, Koruma, Kollama ve Danışma Hizmetlerinin 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri yasasına uygun olarak yürütülmesi, bu bağlamda resmi kolluk kuvvetleri yetki alanları dışında kalan gözetim, danışma, yönlendirme hizmetlerinin verilmesi ve koordinasyonudur.

  • Yangın Güvenliği ve Site sakinlerinin eğitimi ve gerekli tatbikatların yapılması
  • Resepsiyon ve yönlendirme hizmetlerinin verilmesi
  • Kontrollü site giriş-çıkış hizmetlerinin verilmesi
  • Devriye hizmetlerinin verilmesi
  • Kamusal güvenlik birimleri ile koordinasyon ve ilişkinin sağlanması
  • Risk analizi (sitenin profilinin çıkartılması)
  • Nokta güvenliği
  • Kameralı güvenlik (tesis, bina, çevre kontrol)
  • Günlük, haftalık, aylık denetim ve raporlama