Hukuk Yönetimi

Hukuk Yönetimi

Projeyle ilgili belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesinde , ayrıca çıkabilecek hukuki ihtilaflarda dürüstlük, iyi niyet ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan özel durumlar da dikkate alınarak YÖNETİM PLANI, KAT MÜLKİYETİ KANUNU ve ilgili yasalar çerçevesinde adil ve uygulanabilir çözümler üretir. Bu kapsamda aşağıdaki noktalarda hukuki yönetim hizmeti sunulmaktadır.

  • Genel kurul toplantı ve kararlarının usulüne uygun olması
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3.şahıslar hakkında noter kanalıyla İhtar ve ihbarname çekilmesi
  • İcra ve dava takibi yapılması
  • Firmalarla yapılacak sözleşmelerden doğabilecek ihtilafların en aza indirilmesinin sağlanması
  • Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin yapılması